Select Page

Šolski zdravnik

PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika. Preventivne preglede bo izvedel imenovani zdravnik šole mag. Leon...

Šolska knjižnica

UREDITEV IN STROKOVNA POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), leposlovno gradivo pa je razvrščeno po starostnih stopnjah. Tujejezično leposlovno gradivo je nameščeno...

Poklicna orientacija

Ena izmed nalog OŠ je, da vsakemu učencu, ki se pripravlja na nadaljnje izobraževanje in vstop v svet dela pomaga. Šola to nalogo prevzema znotraj poklicne orientacije, v kateri sodelujejo vsi strokovni delavci. Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri odgovorni...

Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba izvaja splošne vsebine dela iz programskih smernic šolskega svetovalnega dela in nudi različne oblike pomoči učencem, staršem in učiteljem na pedagoškem, specialno pedagoškem  in socialno pedagoškem področju. V šolski svetovalni službi lahko...

Tehniški dnevi

1. razred: Kolesarček – 2. oktober 2018 Ustvarjalne delavnice – 29. november 2018 Kaj zmorem narediti – junij 2019 2. razred: Kolesarček – 2. oktober 2018 Ustvarjalne delavnice – 29. november 2018 Kaj zmorem narediti – junij 2019 3....