Select Page

Letni delovni načrt OŠ Rače 18/19

Poročilo o realizaciji LDN:

Realizacija LDN OŠ Rače 17/18

Realizacija LDN vrtec Rače 17/18

Samoevalvacijsko poročilo OŠ Rače 17/18

Letno poročilo za leto 2018

Poročilo NPZ 2016/2017

Program dela za leto 2018

Finančni in kadrovski načrt za leto 2018

Poročilo o notranji reviziji 2017