Select Page

Razredni roditeljski sestanki
Roditeljski sestanki: predvideni so trije, četrtega organizira razrednik po potrebi. Vsi roditeljski sestanki se praviloma začnejo ob 17.00 za razredno stopnjo, in ob 18.00 za predmetno stopnjo. Razrednik lahko po potrebi začetek sestanka prilagodi situaciji.

  • 11. 9. 2018,
  • februar,
  • 25. 4. 2019 ob 17.00 do 18.30 : Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi – Neodvisen.si.

Za starše učencev 8. in 9. razreda bomo v roditeljske sestanke vključili tudi vsebine karierne orientacije, za starše 3. razreda pa predavanje o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci. Za starše novincev, ki se bodo vključili v šolo, bomo izvedli roditeljski sestanek v začetku meseca junija.

Skupne govorilne ure za vso šolo
Govorilne ure so načrtovali vsi strokovni delavci v svojih letnih delovnih načrtih, tedensko in mesečno, v dopoldanskem in popoldanskem času. V letošnje šolskem letu bomo poskušali vzpostaviti vnaprejšnje elektronsko naročanje na govorilne ure pri učiteljih posameznih predmetov s čimer želimo olajšati stike med starši in učitelji.

Predvidoma so skupne govorilne ure za vso šolo vsak prvi torek v mesecu po dogovoru ob 16. ali 17. uri. Predvideni datumi popoldanskih govorilnih ur:

  • 2. 10. 2018
  • 6. 11. 2018
  • 4. 12. 2018
  • 8. 1. 2019
  • 5. 3. 2019
  • 2. 4. 2019
  • 4. 6. 2019

Individualne govorilne ure učiteljev
Individualne govorilne ure so v dopoldanskem času, ko so učitelji prosti. Starši se za govorilno uro predhodno dogovorijo s posameznim učiteljem.