Select Page

Šolski sklad zbira sredstva za pomoč učencem in otrokom vrtca iz socialno šibkejših družin in obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli in vrtcu. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij posameznikov in podjetij ter organizacijo prireditev.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, njegov mandat traja dve leti. Sklad deluje po sprejetih pravilih. Njegova naloga je bdeti nad gospodarnim in odgovornim poslovanjem sklada, skrbeti za promocijo Sklada in aktivno pridobivati donatorska sredstva.

V Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače so za obdobje dveh let (do 13. 2. 2020) imenovani:

Marina Koren Dvoršak (predstavnica staršev, predsednica)
Nina Pušnik (predstavnica staršev, namestnik predsednika)
Barbara Bradač (predstavnica staršev)
Primož Krašna (predstavnik šole)
Kristina Milec (predstavnica šole)
Nina Pušenjak (predstavnica vrtca)
Maja Semenič (predstavnica staršev)

Kontakt:
Grajski trg 1, 2327 Rače (za Šolski sklad)
e-pošta: solskiskladosrace@gmail.com

Šolski sklad OŠ Rače predstavitev