Select Page

Ena izmed nalog OŠ je, da vsakemu učencu, ki se pripravlja na nadaljnje izobraževanje in vstop v svet dela pomaga. Šola to nalogo prevzema znotraj poklicne orientacije, v kateri sodelujejo vsi strokovni delavci.

Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri odgovorni odločitvi, o njihovi poklicni poti.

Poklicna orientacija v osnovni šoli se začenja s poklicnim informiranjem, nadaljuje s poklicnim svetovanjem in ter konča s poklicno orientacijo devetošolca.

V proces poklicne orientacije so vključeni učenci, učitelji, starši. Koordinator in izvajalec aktivnosti je šolska svetovalna služba.

Proces se konča z individualnim svetovanjem učencem in opozarjanjem na optimalne možnosti na posameznih poklicnih področjih. Ker gre za proces, ostaja odprt vse dotlej, dokler se posameznik odloča.

V okviru poklicne orientacije na šoli se povezujem z zunanjimi institucijami.

 

Več informacij poiščite na naslednjih povezavah

http://www.mojaizbira.si – Spletna stran ponuja na enem mestu preprost in učinkovit dostop do informacij, ki vam bodo v pomoč pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti.

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/default.aspx – Prvi e-svetovalec za poklicno usmerjanje. Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje.

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ – Na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport poiščite še več informacij o vpisu v srednje šole.

Rokovnik 18-19 – Preglejte vse pomembne datume povezane z vpisom v srednje šole.

Štipendiranje

http://www.sklad-kadri.si – Zoisove in kadrovske štipendije

Predstavitev zakona o štipendiranju

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1098&sid=1311 – Državne štipendije