Select Page

ZAPISNIKI:
Zapisniki sej Sveta staršev

POVEZAVE:
Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol

Poslovnik Sveta staršev OŠ Rače

Poslovnik, ki je bil pripravljen po vzorčnem poslovniku Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (http://www.zasss.si/), velja od 9. 6. 2017. Do takrat je bil v veljavi Pravilnik o delovanju Sveta staršev OŠ Rače.

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Je posvetovalni organ.

Predstavniki vrtca za šolsko leto 2018/19:

SKUPINA Član/-ica sveta staršev
KOMETI Čelan Anja
KAPLJICE Ekart Dejan
MEHURČKI Nahtigal Duška
OBLAČKI Rožman Maja
SONČKI Dvoršak Špehar Marina
SNEŽINKE Majcen Sandra
ZVEZDICE Kovačič Katja
MAVRICE Breznik Ana
LUNICE Donaj Jadranka

Predstavniki oddelkov šole za šolsko leto 2018/19:

ODDELEK Član/-ica sveta ODDELEK Član/-ica sveta
1A Pivec Mateja 1B Kline Mojca
2A Bradač Barbara 2B Čelan Anja
3A Batagelj Borut 3B Bošković Borko
4A Bračko Tone 4B Kokot Barbara
5A Plečko Iris 5B Kremžar Jovanović Borjana
6A Repenšek Vesna 6B Belca Mateja
7A Spačal Barbara 7B Zidanšek Aleksander
8A Sternad Vogrin Simona 8B Doberšek Matjaž
9A  Borovnik Maja