Select Page

Ministrstvo za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/

Zavod RS za šolstvo http://www.zrss.si/

Center za socialno delo Maribor http://www.csd-mb.si/

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše http://www.svet-center-mb.si/

Center za sluh in govor Maribor http://www.z-csg.mb.edus.si/

Dispanzer za pedopsihiatrijo Maribor http://www.zd-mb.si/index.php?id=508

To sem jaz http://www.tosemjaz.net/