Select Page

Obrazci, soglasja, vloge, izjave

Nekateri dokumenti so v postopku prenove in potrjevanja! Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače (čistopis) v občini Rače–Fram Program razvoja osnovne šole Rače do šolskega leta 2019/20   Pravila o šolski...

Ministrstvo

Seznam veljavnih predpisov na področju osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega šolstva in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami Področje osnovnošolskega izobraževanja Zakon o osnovni šoli (ZOsn) Področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami Zakon o...

Šolska prehrana

Zakon o šolski prehrani Pravila šolske prehrane: Pravila o šolski prehrani OŠ Rače Prijava učenca na šolsko prehrano: Prijava na prehrano Kosila so količinsko in cenovno razporejena v tri kategorije: kosilo za 1. do 3. razred: 1,90 € kosilo za 4. do 5. razred: 2,00 €...

Govorilne ure

Razredni roditeljski sestanki Roditeljski sestanki: predvideni so trije, četrtega organizira razrednik po potrebi. Vsi roditeljski sestanki se praviloma začnejo ob 17.00 za razredno stopnjo, in ob 18.00 za predmetno stopnjo. Razrednik lahko po potrebi začetek sestanka...