Select Page

V šolskem letu 2018/2019 bo pomoč vrstnikom pri razreševanju medosebnih konfliktov nudilo 11 vrstniških mediatorjev. Srečevali se bomo na delavnicah in supervizijah, kjer bomo vadili tehnike in utrjevali svoje znanje iz mediacije ter se 29. 9. 2018 na Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor udeležili druženja mediatorjev Slovenije z namenom izmenjave izkušenj.

Koordinatorica: Severina Pfeifer


KAJ JE MEDIACIJA?


ŠOLSKO LETO 2015/2016

Na naslednji povezavi si oglejte kaj ekipa šolskih in vrstniških mediatorjev načrtuje v tem šolskem letu…

Letni delovni načrt


ŠOLSKO LETO 2014/2015

Na naslednji povezavi si oglejte zaključno poročilo za šolsko leto 2014/2015

Poročilo za šolsko leto 2014/2015

Na naslednji povezavi si oglejte kaj vse bomo počeli v šolskem letu 2014/2015

Letni delovni načrt


ŠOLSKO LETO 2013/2014

Na naslednji povezavi si oglejte zaključno poročilo za šolsko leto 2013/2014

Poročilo za šolsko leto 2013/2014

S ponosom vam predstavljamo glasbeni spot, ki je sicer nastal že junija 2012. Ustvarjalcem še enkrat iskrene čestitke in zahvala.

Nasilje ni rešitev

V četrtek, 17. 10. 2013, smo se vrstniški in šolski mediatorji udeležili 3. srečanja vrstniških in šolskih mediatorjev Slovenije, ki se je tokrat odvijalo na OŠ Borci za S. mejo v Mariboru. Bilo je M E G A!!! Utrinke si oglejte v fotogaleriji.

V sredini meseca septembra smo zaključili usposabljanje druge generacije vrstniški mediatorjev. Že izkušenemu timu se je tako priključilo 18 novih vrstniških mediatorjev. Ob tednu otroka smo na svečani prireditvi podelili potrdila o uspešno zaključenem 20-urnem usposabljanju za vrstniške mediatorje. Na naslednji povezavi vam s ponosom predstavljamo tim vrstniških mediatorjev OŠ Rače.

vrstniški mediatorji

Na naslednji povezavi si oglejte kaj vse bomo v tem šolskem letu počeli.

Letni delovni načrt


OD 2010/2011 DO 2012/2013

Mediatorji smo februarja 2013 za učence razredne in predmetne stopnje in učitelje pripravili kulturni dan z naslovom Kultura medosebnih odnosov, ki smo ga vodili vrstniški mediatorji ob pomoči naših mentorjev. Skozi vsebine petih delavnic: konflikt, aktivno poslušanje, čustva, mediacija in sprostitvene igre smo udeležencem prikazali, da konflikt ni nujno nekaj slabega in da na izid konflikta vpliva način, s katerim rešujemo konflikte. Spoznali so pomen aktivnega poslušanja in povzemanja pri obvladovanju konfliktov, se soočili s pomenom prepoznavanja svojih čustev in, da so vedenjske reakcije pogosto posledica čustev, ki se v nas porajajo. Učenci so se spoznali s procesom mediacije in se seznanili s pravili in načeli le-te. Hkrati pa so se sprostili in zabavali ob socialnih, povezovalnih igrah in se urili v sodelovanju v skupini.

V času od 12. do 13. 10. 2012, smo na domu Škorpijon, šolski in vrstniški mediatorji OŠ Rače preživeli inteniziven tabor mediacije. Kaj vse smo počeli in doživeli, pa si oglejte na naslednji povezavi…

Tabor mediacije

V četrtek, 22. 03. 2012, smo se vrstniški mediatorji udeležili prvega supervizijskega srečanja vrstniških mediatorjev na OŠ borcev za severno mejo v Mariboru. Z vrstniškimi mediatorji osmih različnih šol smo se družili v delavnicah, kjer smo izmenjali izkušnje, obnovili mediacijske veščine in odigrali igre vlog. Dogovorili smo se da se ponovno srečamo jeseni. Utrinke s srečanja si oglejte v fotogaleriji.

Na naslednji povezavi si oglejte našo promocijsko zloženko:

zloženka

V četrtek, 12. 10. 2011, smo se šolski in vrstniški mediatorji OŠ Rače udeležili Mednarodne konference šolske in vrstniške mediacije, ki je potekala v O.Š. Rečica ob Savinji. Da bi izvedeli kaj vse smo doživeli sledite naslednji povezavi:

Mednarodna konferenca

Šolski in vrstniški mediatorji sodelujemo z:

Center MI
CRU Institute
School mediation associates