Select Page

Nekateri dokumenti so v postopku prenove in potrjevanja!

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače (čistopis) v občini Rače–Fram

Program razvoja osnovne šole Rače do šolskega leta 2019/20

 

Pravila o šolski prehrani OŠ Rače

Pravila ukrepanj, ravnanj in obnašanja v šolskih prostorih: Pravila obnašanja

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika: Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti oktober 2016

Pravilnik o vzgojnih ukrepih: Pravilnik o vzgojnih ukrepih OŠ Rače

VLOGE:

Status perspektivnega/vrhunskega športnika/mladega umetnika: Predlog dodelitev statusa starši

Vzorec dogovora: Dogovor prilagajanje obveznosti

SOGLASJA:

Soglasje tekmovanja OŠ Rače

Soglasje plavanje OŠ Rače

Soglasje objave prevoz OŠ Rače

PRIJAVE:

Prijava interesne dejavnosti OŠ Rače 16/17