Select Page

Zakon o šolski prehrani

Pravila šolske prehrane: Pravila o šolski prehrani OŠ Rače

Prijava učenca na šolsko prehrano: Prijava na prehrano

Kosila so količinsko in cenovno razporejena v tri kategorije:

  • kosilo za 1. do 3. razred: 1,90 €
  • kosilo za 4. do 5. razred: 2,00 €
  • kosilo za 6. do 9. razred: 2,20 €
  • kosilo za odrasle: 3,00 €